Konsulttjänst - Flyinge AB

Pågående Projekt

Renovering Snogeholms  Slott 

Beställare:      Snogeholms Slott AB

Byggtid 2015-2024

Nytt kök Råby Ungdomsskola

Beställare : Råby Stiftelse

Byggtid 2020-2022

Solceller Ö Kyrkogården Malmö

Beställare : Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö

Byggtid 2020-2022

Ny belysning Ö Kyrkogården Malmö

Beställare: Kyrkogårdsförvaltningen Malmö

Byggtid 2019-2022

Laddstolpar El-fordon Kyrkogårdar i Malmö

Beställare: Kyrkogårdsförvaltningen Malmö

Byggtid 2022-2023

Nya Gruppcentraler Ö Kyrkogården Malmö Kapell mm

Beställare: Kyrkogårdsförvaltningen Malmö

Byggtid 2020-2022

Citadellet Landskrona diverse projekt

Beställare. Statens Fastighetsverk

Byggtid 2022-2023

Kringbyggd Gård Baskemölle

Byggtid 2022-2023

S.t Pauli Norra Kyrkogård Malmö ombyggnad Gruppcentraler mm

Beställare: Kyrkogårdsförvaltningen Malmö

Byggtid 2022-2023